ONLINE IZLOŽBA: DAJANA NEDIĆ

Dajana Nedić je rođena u Banjoj Luci 1997. godine. Tu je završila Srednju građevinsku školu, a 2020. diplomirala je grafiku na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u klasi profesora Milana Krajnovića.

Učestvovala je u kolektivnim izložbama i likovnim kolonijama u BiH: “Ćilimi“ Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (2019.) i projektu „Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK“ (2021).Dobitnica je stipendije “ŠA” Prijedor (2019.) i Plakete Banskog dvora za samostalnu izložbu grafičkih listova ,,Bolje Ti” (2020). ,,Bolje Ti“ jedna je od najpoznatijih pjesama grupe Bjesovi. Kroz nju je došla do dvije spoznaje: prvo da je prirodno da nam je potrebno dijeljenje istina sa nekim (neživo biće, živo biće, pojava, dok kod nekoga kulminacija ide do samog Boga). Prirodno je ponekad tražiti pomoć od nekoga, svjesno ili nesvjesno. Druga se tiče bola. Neke nam se istine dopadaju a neke ne. Treba prihvatiti i te koje bole. Poslije toga sreća koju one donose je intenzivnija. ,,Bolje Ti“ je serija njenih radova inspirisanih muzikom koja joj je obilježila dio života. Apstraktna umjetnost kao vizuelni ekvivalent muzici lišena je narativnog momenta; slika sažima sve trenutke u jednu sadašnjost – beskonačni trenutak, a ipak kroz nju, posmatrajući je, možemo da ih proživljavamo po sopstvenom unutrašnjem navođenju.

Umjetnost je za Dajanu Nedić duhovno stvaralaštvo pomoću kojeg ispituje vlastita osjećanja. Duša je ta koja jedina dopire do istinske spoznaje. Čulno i duhovno u umjetnosti su u takvom odnosu da unutrašnja vibracija između promatrača i djela govori o “efikasnosti” umjetnosti gdje je smisao umjetnosti produhoviti čovjeka. Tu joj se najčešće kao stvaraocu, pored promišljanja i istraživanja javlja intuicija koja kaže da jednostavno tako treba, da će poruka posmatrača biti uspješno prenijeta.Trenutno živi i stvara u Banjoj Luci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *