OVE SEDMICE U FOKUSU: EMINA SMAILBEGOVIĆ

Emina Smailbegović rođena je 1996. godine u Sarajevu. Srednju muzičku školu, Odsjek klavir, završila je 2014. godine u Tuzli. Diplomirala je klavir na Muzičkom konzervatoriju Santa Cecilia Roma (2018.) kao stipendista vlade Republike Italije, a zatim i muzikologiju (2020.) na Univerzitetu La Sapienza Roma. U toku i nakon studija surađivala je sa rimskim operskim teatrom i muzičkim institutom pri Univerzitetu u Beču. Od 2020. godine je na doktorskom studiju muzike na Univerzitetu La Sapienza Roma, kao najmlađa doktoratica. Autorica je romana Via Appia (Buybook, Sarajevo/Zagreb, 2019.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *