O NAMA

Udruženje za kulturu KONTRAST je neovisna, interesno utemeljena nevladina organizacija i razvojni sistem za podršku ljudi, organizacija, institucija, tijela uprave i svih sudionika koji kroz svoje svakodnevno djelovanje promoviraju ili žele promovirati temeljne kulturološke vrijednosti, te održivi razvoj kroz svoje aktivnosti, projekte ili druge poduhvate iz domena kulture. Udruženje je otvorena, samoodrživa i neprofitna organizacija koja se financira kroz članarine, projekte, te edukacijske, savjetodavne i druge slične usluge. Članstvo u Udruženju je usmjereno ka svim fizičkim i pravnim osobama koji prihvataju pravila i vrijednosti Udruženja, koji su spremni promovirati temeljne vrijednosti Udruženja te su zainteresirani koristiti mogućnosti koje im članstvo u Udruženju omogućava u njihovom razvoju i punom osobnom i poslovnom ostvarenju. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i motivirano spoznajom da se povezivanjem, umrežavanjem i suradnjom ljudi, organizacija, institucija i tijela uprave sličnih ili komplementarnih nastojanja, vrijednosti i ciljeva mogu ostvariti povoljni učinci za sve uključene.